Grunnleggende bruk av Option-menyen

Utfør følgende grunnleggende prosedyre for å bruke “Option”-menyen. Betjen menyen som vises på TV-en med fjernkontrollen.

  1. Trykk på OPTION.
TV-skjerm
  1. Velg et element.
  1. Velg en innstilling.
  1. Trykk på OPTION.
  • Dette fullfører innstillingene.