Lytning til radioen

Du kan tune ind på en radiostation ved brug af enhedens indbyggede tuner.

 1. Vælg "TUNER" som indgangskilden.
 • "TUNER" er valgt som inputkilde, og den valgte frekvens vises på frontdisplayet.
 • "TUNED" lyser på frontdisplayet, når enheden modtager et radiostationsignal. Endvidere lyser "STEREO", når der modtages et stereoradiosignal.
 1. Tryk på BAND for at vælge det følgende bånd.
 • FM/AM (undtagen for modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Australien)
 • DAB/FM (modeller i Storbritannien, Europa, Rusland og Australien)
 1. Vælg en radiostation.
 • Tryk gentagne gange på TUNING for at vælge en frekvens for modtagelse.
  Hold TUNING nede i ca. et sekund for at søge efter stationer automatisk.
 • Tryk på PRESET for at vælge en registreret radiostation.
BEMÆRK
 • For at skifte mellem stereo og mono for FM-radio modtagelse skal du trykke på MODE. Når signalmodtagelsen for en FM-radiostation er ustabil, kan skift til monoural forbedre det. Selv når du skifter til stereo, lyser "STEREO" ikke på frontdisplayet, hvis enheden ikke modtager et stereoradiosignal.
 • Du kan se videoer fra eksterne enheder, mens du lytter til radio.
 • Du kan kontrollere modtagestyrken på hver DAB-kanaletiket.