Att lyssna på radio

Du kan ställa in en radiostation med enhetens inbyggda kanalsök.

 1. Välj ”TUNER” som ingångskälla.
 • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
 • TUNED” tänds på frontpanelens display när enheten tar emot en radiosignal. Vidare tänds ”STEREO” när en stereo radio signal tas emot.
 1. Tryck på BAND för att välja följande band.
 • FM/AM (förutom för modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
 • DAB/FM (modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
 1. Välj en radiostation.
 • Tryck upprepade gånger på TUNING för att välja en frekvens för mottagning.
  Håll ned TUNING i ungefär en sekund för att börja söka automatiskt efter stationer.
 • Tryck på PRESET för att välja en registrerad radiostation.
OBS!
 • För att växla mellan stereo och mono för mottagning av FM-radio, tryck på MODE. Ibland kan en instabil signalmottagning för en FM-radiostation förbättras om du växlar till monoljud. Även när du växlar till stereo tänds inte ”STEREO” på frontpanelens display även om enheten inte tar emot en stereoradiosignal.
 • Du kan se video som matas in från extern enhet medan du lyssnar på radio.
 • Du kan kontrollera signalstyrkan för varje DAB-kanaletikett.