Høre på radio

Du kan stille inn på en radiostasjon ved å bruke apparatets innebygde tuner.

 1. Velg “TUNER” som inngangskilde.
 • TUNER” er valgt som inngangskilde, og frekvensen som er valgt vises på frontdisplayet.
 • TUNED” lyser på frontdisplayet når apparatet mottar et radiostasjonssignal. Også "STEREO" lyser ved mottak av et radiosignal i stereo.
 1. Trykk på BAND for å velge følgende bånd.
 • FM/AM (unntatt modeller for Storbritannia, Europa, Russland og Australia)
 • DAB/FM (modeller for Storbritannia, Europa, Russland og Australia)
 1. Velge en radiostasjon.
 • Trykk på TUNING gjentatte ganger for å velge en frekvens for mottak.
  Hold inne TUNING i cirka et sekund for å søke etter stasjoner automatisk.
 • Trykk på PRESET for å velge en registrert radiostasjon.
MERK
 • For å skifte mellom stereo og mono for FM-radiomottak, trykk på MODE. Når signalmottaket for en FM-radiostasjon er ustabilt, kan skifte til mono forbedre forholdet. Selv om du bytter til stereo, lyser ikke “STEREO” på frontdisplayet hvis apparatet ikke mottar et radiostasjonssignal i stereo.
 • Du kan vise videoer som mottas fra eksterne enheter mens du hører på radio.
 • Du kan sjekke mottaksstyrken for hver enkelt DAB-kanaletikett.