Basisbediening van het menu Setup

Voer de volgende basisprocedure uit om het menu “Setup” te bedienen. Bedien dit menu op de tv met de afstandsbediening.

  1. Druk op SETUP.
  1. Selecteer een menu.
  1. Selecteer een item.
  1. Selecteer een instelling.
  1. Druk op SETUP.
  • Hiermee zijn de instellingen voltooid.
OPMERKING
  • Als er nieuwe firmware beschikbaar is, zal de melding op het scherm verschijnen.
  • Als er nieuwe firmware beschikbaar is, verschijnt het enveloppictogram (p) in het menu “Setup”.