Grundlæggende betjening af opsætningsmenuen

Udfør følgende grundlæggende procedure for at betjene menuen "Setup". Betjen denne menu vist på tv'et med fjernbetjeningen.

  1. Tryk på SETUP.
  1. Vælg en menu.
  1. Vælg et element.
  1. Vælg en indstilling.
  1. Tryk på SETUP.
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • Hvis ny firmware er tilgængelig, vises meddelelsesskærmen.
  • Hvis ny firmware er tilgængelig, vises konvolutikonet (p) i "Setup"-menuen.