Grunnleggende bruk av Setup-menyen

Utfør følgende grunnleggende prosedyre for å bruke “Setup”-menyen. Betjen menyen som vises på TV-en med fjernkontrollen.

  1. Trykk på SETUP.
  1. Velg en meny.
  1. Velg et element.
  1. Velg en innstilling.
  1. Trykk på SETUP.
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • Hvis ny fastvare er tilgjengelig, vil meldingsskjermen bli vist.
  • Hvis ny fastvare er tilgjengelig, vises konvolutt-ikonet (p) på “Setup”-menyen.