Grundläggande funktioner för Setup-menyn

Utför följande grundläggande förfarande för att hantera ”Setup”-menyn. Manövrerar denna meny som visas på TV:n med fjärrkontrollen.

  1. Tryck på SETUP.
  1. Välj en meny.
  1. Välj ett objekt.
  1. Välj en inställning.
  1. Tryck på SETUP.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • Om ny firmware finns tillgänglig kommer meddelandeskärmen visas.
  • Om en ny firmware-version finns tillgänglig visas kuvertikonen (p) på menyn ”Setup”.