Registrering af en scene

Du kan ændre den standardindstilling, som er tildelt til hver enkelt SCENE-tast. Når "NET", "USB" eller "TUNER" er valgt som indgangskilden, kan du registrere den tildelte radiostation eller indholdet.

[Søgetag]#Q04 SCENE

  1. Forbered de af enhedens indstillinger som du ønsker at tildele til en scene.
  1. Hold den ønskede SCENE-tast på fjernbetjeningen nede indtil den følgende meddelelse vises på frontdisplayet.
  • På frontdisplayet: Setting Complete
  • På tv'et: Setting Complete
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • Vi anbefaler at registrere scenen, mens du afspiller det indhold, du vil registrere.
  • Du kan ændre SCENE -navnet, der vises på frontdisplayet eller på tv'et.
  • Du kan konfigurere mere detaljerede scenetildelinger i "Scene Setting" i menuen "Setup".
  • SCENE-funktionen kan registreres i hver enkelt zone. Indstil zonekontakten til den zone, som du ønsker at registrere en scene i.
  • For at bruge HDMI Control og synkroniserede betjeninger er du nødt til at konfigurere HDMI-indstillingerne på enheden.