Een scène registreren

U kunt de standaardinstelling die is toegewezen aan elk van de SCENE-toetsen veranderen. Wanneer “NET”, “USB” of “TUNER” is geselecteerd als signaalbron, kunt u de toegewezen radiozender of ander materiaal registreren.

[Zoekterm]#Q04 SCENE

  1. Bepaal welke instellingen van het toestel u wilt toewijzen aan een bepaalde scène.
  1. Houd de gewenste SCENE-toets op de afstandsbediening ingedrukt totdat de volgende melding verschijnt.
  • Op het display op het voorpaneel: Setting Complete
  • Op de tv: Setting Complete
  • Hiermee is de registratie voltooid.
OPMERKING
  • We bevelen u aan om de scène te registreren terwijl u het materiaal dat u wilt registreren afspeelt.
  • U kunt de naam van de SCENE die wordt weergegeven op het display op het voorpaneel of op de tv veranderen.
  • U kunt meer gedetailleerde instellingen voor scènes configureren via “Scene Setting” in het menu “Setup”.
  • De SCENE-functie kan apart worden geregistreerd voor elke zone. Zet de zone-schakelaar op de zone waarvoor u een scène wilt registreren.
  • U kunt HDMI Control en gesynchroniseerde bediening pas gebruiken nadat u de HDMI-instellingen op het toestel hebt geconfigureerd.