Registrere en scene

Du kan endre standardinnstillingen som er tilordnet hver SCENE-tast. Når “NET”, “USB” eller “TUNER” er valgt som inngangskilde, kan du registrere den tilordnede radiostasjonen eller innhold.

[Søkeord]#Q04 SCENE

  1. Klargjør innstillinger på apparatet som du ønsker å tilordne en scene.
  1. Hold inne ønsket SCENE-tast på fjernkontrollen inntil følgende melding vises.
  • På frontdisplayet: Setting Complete
  • På TVen: Setting Complete
  • Dette fullfører registreringen.
MERK
  • Vi anbefaler at du registrerer scenen mens du spiller av innholdet som du ønsker å registrere.
  • Du kan endre SCENE-navnet som vises på frontdisplayet eller på TVen.
  • Du kan konfigurere mer detaljerte scene-tilordninger i "Scene Setting" i "Setup"-menyen.
  • SCENE-funksjonen kan velges i hver enkelt sone. Sett sonebryteren til den sonen du ønsker å registrere en scene for.
  • For å bruke HDMI Control og synkroniserte operasjoner, må du konfigurere HDMI-innstillingene på apparatet.