Spela upp musik från en Bluetooth®-apparaten på enheten

Receivern kan spela upp musikfiler som finns på en Bluetooth-enhet (t.ex. smartphones).

FÖRSIKTIGHET
 • När du använder kontroller för Bluetooth-apparater för att justera volymen, kan volymen bil oväntat hög och det kan resulterar i försämrad hörsel eller skada på apparater. Om volymen höjs plötsligt under uppspelningen avsluta omedelbart uppspelningen.
 1. Välj ”Bluetooth” som ingångskälla.
 1. På Bluetooth-enheten, välj receivern (enhetens nätverksnamn).
 • Om ett lösenord krävs, ange numret ”0000”.
 1. På Bluetooth-apparaten, starta uppspelning.
 • Uppspelningsskärmen visas på TV:n.
OBS!
 • Om enheten identifierar den Bluetooth-apparat som tidigare var ansluten, ansluter enheten automatiskt till den. För att upprätta en annan Bluetooth-anslutning, avsluta först aktuella Bluetooth-anslutningen.
 • Du kan justera enhetens ljudvolym från Bluetooth-apparat under uppspelning.
 • För att avsluta Bluetooth-anslutningen, utför en av följande åtgärder.
 • Koppla från anslutningen på Bluetooth-enheten.
 • Välj en annan ingångskälla än ”Bluetooth” på receivern.
 • Välj ”Disconnect” i ”Audio Receive” i ”Setup”-menyn.
 • Bluetooth-indikatorn på frontpanelens display tänds medan enheten är ansluten till en Bluetooth-apparat.