Weergeven van muziek van een Bluetooth® apparaat met dit toestel

U kunt muziekbestanden die zijn opgeslagen op een Bluetooth apparaat (zoals een smartphone) weergeven met het toestel.

VOORZICHTIG
 • Wanneer u een apparaat met Bluetooth gebruikt om het volume te regelen, kan het volume onverwacht luid zijn, wat kan leiden tot problemen met uw gehoor, of schade aan apparatuur. Als het volume tijdens de weergave plotseling toeneemt, moet u het afspelen onmiddellijk stoppen.
 1. Selecteer “Bluetooth” als de signaalbron.
 1. Selecteer op het Bluetooth apparaat dit toestel (netwerknaam van het toestel).
 • Als er een wachtwoord vereist is, moet u “0000” invoeren.
 1. Begin af te spelen op het Bluetooth apparaat.
 • Het afspeelscherm wordt weergegeven op de tv.
OPMERKING
 • Als het toestel een Bluetooth apparaat detecteert dat eerder met het toestel verbonden is geweest, dan zal het toestel er weer automatisch verbinding mee maken. Om een andere Bluetooth verbinding tot stand te kunnen brengen, moet u eerst de huidige Bluetooth verbinding verbreken.
 • U kunt het volume van het toestel tijdens het weergeven aanpassen vanaf het Bluetooth apparaat.
 • Om de Bluetooth verbinding te verbreken, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren.
 • Voer de handeling voor het loskoppelen uit op het Bluetooth apparaat in kwestie.
 • Selecteer op dit toestel een andere signaalbron dan “Bluetooth”.
 • Selecteer “Disconnect” bij “Audio Receive” in het menu “Setup” menu.
 • De Bluetooth indicator op het display op het voorpaneel licht op wanneer het toestel is verbonden met een Bluetooth apparaat.