Afspilning af Bluetooth®-enhedsmusik på enheden

Du kan afspille musikfiler, der er gemt på en Bluetooth-enhed (f.eks. smartphones) på enheden.

FORSIGTIG
 • Når du anvender Bluetooth-enhedskontroller, kan lydstyrken blive uventet høj, og det kan medføre hørebesvær eller beskadigelse af enheder. Hvis lydstyrken pludselig øges under afspilning, skal du straks stoppe afspilning.
 1. Vælg "Bluetooth" som indgangskilden.
 1. På Bluetooth-enheden skal du vælge enheden (enhedens navn på netværket).
 • Hvis der anmodes om adgangskoden, skal du indtaste tallet "0000".
 1. Start afspilning på Bluetooth-enheden.
 • Afspilningsskærmen vises på tv’et.
BEMÆRK
 • Hvis enheden registrerer et tidligere forbundet Bluetooth-udstyr, forbinder enheden automatisk til det. For at oprette en anden Bluetooth-forbindelse skal du først afbryde den nuværende Bluetooth-forbindelse.
 • Du kan justere enhedens lydstyrke fra Bluetooth-enheden under afspilning.
 • For at afslutte Bluetooth-forbindelsen skal du udføre en af følgende handlinger.
 • Udfør afbrydelsesoperationen på Bluetooth-enheden.
 • Vælg en anden inputkilde end "Bluetooth" på enheden.
 • Vælg "Disconnect" i "Audio Receive" i menuen "Setup".
 • Bluetooth-indikatoren på frontdisplayet lyser, mens enheden er tilsluttet til en Bluetooth-enhed.