Valg af udgangshøjttalerne

Tryk på SP A/B-tasten for at vælge udgangsdestinationshøjttaleren.

Hver gang der trykkes på den, skifter den mellem højttalerne i rækkefølgen A, B, A+B, Off. Du kan kontrollere hvilke højttalere, som er valgt, på frontdisplayet.

  • A: Udsender fra højttalere tilsluttet til A-stikkene.
  • B: Udsender fra højttalere tilsluttet til B-stikkene.
  • A+B: Udsender fra både A- og B-stikkene. Brug denne indstilling ved tilslutning med bi-wiring.
  • Off: Der udsendes ikke fra højttalere tilsluttet til A- eller b-stikkene.
BEMÆRK
  • Denne betjening kan også udføres med SPEAKERS på frontpanelet.
  • Uanset højttalervalget sendes der altid lyd ud gennem PRE OUT-stikkene.
  • Hvis højttalerne er tilsluttet med bi-wiring, skal du vælge A+B.
  • Når hovedtelefonerne er tilsluttet, udsendes der ingen lyd fra højttalerne eller PRE OUT-stikkene.