Velge høyttalerutganger

Trykk på SP A/B-knappene for å velge høyttalerutgangen.

Hver gang du trykker på den, veksler den mellom dem høyttalerne i rekkefølgen A, B, A+B, Off. Du kan kontrollere hvilke høyttalere som er valgt på frontdisplayet.

  • A: Lyden kommer fra høyttalerne som er koblet til A-kontaktene.
  • B: Lyden kommer fra høyttalerne som er koblet til B-kontaktene.
  • A+B: Lyden kommer fra både A- og B-kontaktene. Bruk denne innstillingen ved tilkobling med bi-wiring.
  • Off: Det kommer ingen lyd fra høyttalere som er koblet til A- eller B kontaktene.
MERK
  • Denne handlingen kan også gjøres med SPEAKERS på frontpanelet.
  • Uansett høyttalervalg sendes lyd alltid ut på PRE OUT-kontaktene.
  • Hvis høyttalerne er tilkoblet med bi-wiring, velg A+B.
  • Hvis hodetelefoner er tilkoblet, kommer det ingen lyd ut av høyttaleren PRE OUT-kontaktene.