Välj utmatande högtalare

Tryck på SP A/B-knappen för att välja utmatningsdestination högtalare.

Varje gång du trycker på den växlar den mellan högtalare i ordningen A, B, A+B, Off. Du kan kontrollera vilka högtalare som är valda på frontpanelens display.

  • A: Utmatningar från högtalarna som är anslutna till A-jacken.
  • B: Utmatningar från högtalarna som är anslutna till B-jacken.
  • A+B: Utmatningar från både A- och B-jacken. Använd den här inställningen när du är ansluten med dubbelkoppling.
  • Off: Ingen utmatning från högtalare som är anslutna till A- eller B-jacken.
OBS!
  • Detta kan också göras med SPEAKERS på frontpanelen.
  • Oavsett val av högtalare skickas ljudet alltid ut till PRE OUT-jacken.
  • Om högtalarna är anslutna med dubbelkopplade, välj A+B.
  • När hörlurar är anslutna, skickas inget ljud ut från högtalarna eller PRE OUT-jacken.