Velge en radiostasjon

Du kan bruke produktets innebygde radiomottaker til å lytte til radio.

  1. Bytt inngangen til “TUNER”.
  • Den nåværende valgte frekvensen vises på frontdisplayet.
  • (Modeller for Storbritannia, Europa, Russland og Australia)
    Du kan veksle mellom DAB og FM-bånd ved å trykke på den respektive TUNER-knappen.
  1. Velge en radiostasjon.
  • Hvis du vil spesifisere en frekvens og velge en radiostasjon, trykker du gjentatte ganger på piltastene (e/r). Du kan også søke etter stasjoner automatisk ved å trykke lenge på piltastene (e/r).
  • Hvis du vil velge en registrert radiostasjon, trykker du på PRESET-knappen og bruker deretter piltastene (q/w) for å velge det ønskede forhåndsinnstillingsnummeret. Hvis du vil gå tilbake til å velge stasjoner via frekvens, trykker du på PRESET-knappen eller RETURN-knappen. Du kan også velge det ønskede forhåndsinnstilte nummeret ved å trykke på piltastene (q/w) i frekvensvalget.
MERK
  • FM-radiomottaksmodusen (stereo/mono) kan stilles inn via “FM Mode” i Option-menyen. Hvis mottak av en FM-radiostasjon er ustabil, kan det hjelpe å bytte til monomottak.
  • Du kan sjekke mottaksstyrken for hver enkelt DAB-kanaletikett. Velg “Tune AID” i Option-menyen.