Lage en hoge tonen makkelijker kunnen horen, ook bij een laag volume (LOUDNESS).

Deze functie verlaagt het volume van de middentonen en maakt het mogelijk voor de luisteraar om zelfs bij een laag volume te kunnen genieten van een natuurlijke geluidsweergave door te compenseren voor de eigenschap van het menselijke gehoor die het moeilijk maakt om lage en hoge tonen te kunnen onderscheiden bij lage volumes.

VOORZICHTIG
  • Als u Pure Direct inschakelt onmiddellijk nadat u de LOUDNESS hebt aangepast, zal het ingangssignaal de aanpassing van de loudnessfunctie negeren en zal het volume plotseling toenemen. Om uw oren en de luidsprekers te beschermen tegen beschadiging, moet u altijd de stand van LOUDNESS controleren voor u Pure Direct inschakelt en als het op een andere stand staat dan FLAT, moet u het volume lager zetten.
  1. Zet LOUDNESS op de stand FLAT.
  1. Draai VOLUME naar het maximale niveau waarop u normaal gesproken naar muziek luistert.
  1. Draai LOUDNESS tegen de klok in naar een gemiddeld volume.
OPMERKING
  • Als de YPAO-volumefunctie is ingeschakeld, kan de Loudness-regeling niet worden gebruikt.
  • Wanneer Pure Direct wordt gebruikt, zijn de instellingen uitgeschakeld (gelijkwaardig aan de stand FLAT).
  • Wanneer na het maken van de instellingen het loudness-effect te sterk (of te zwak) is bij het door u gewenste volume, kunt u het opnieuw aanpassen.