Gjøre det lettere å høre bass og diskant ved lavt volum (LOUDNESS)

Den senker volumet til mellomtonen og lar lytteren nyte naturlig lyd selv ved lavt volum ved å kompensere for at mennesker har vanskeligheter med høre bass og diskant ved lavt volum.

FORSIKTIGHET
  • Hvis du aktiverer Pure Direct etter at du har justert LOUDNESS, forbigår inngangssignalet loudness-justeringen og volumet øker plutselig. For å beskytte hørselen din og høyttalerne mot skade, sjekk alltid LOUDNESS-innstillingen før du aktiverer Pure Direct. Hvis den er stilt inn til noe annet enn FLAT, reduser volumet.
  1. Vri LOUDNESS til FLAT-stillingen.
  1. Skru opp VOLUME til maksimalnivå som du vanligvis lytter til musikk.
  1. Vri LOUDNESS mot klokken til et moderat volum.
MERK
  • Hvis YPAO-volumfunksjonen er aktivert, kan ikke loudness-justering brukes.
  • Mens Pure Direct brukes er innstillingene deaktivert (tilsvarende FLAT-stillingen).
  • Hvis loudness-effekten er for sterk (eller svak) ved avspilling med ønsket volum, juster den på nytt.