Göra det lättare att höra bas och diskant vid låga volymer (LOUDNESS)

Det sänker volymen för mellanregistret och gör det möjligt för lyssnaren att njuta av naturligt ljud även vid låga volymer genom att kompensera för den mänskliga hörselegenskapen som gör det svårt att höra bas och diskant vid låga volymer.

FÖRSIKTIGHET
  • Om du aktiverar Pure Direct efter att ha justerat LOUDNESS, går inmatningssignalen förbi ljudnivåjusteringen och volymen ökar plötsligt. För att skydda dina öron och högtalarna från skador ska du alltid kontrollera statusen på LOUDNESS innan du aktiverar Pure Direct och om den är inställd på något annat läge än FLATska du sänka volymen.
  1. Sätt LOUDNESS till läge FLAT .
  1. Vrid upp VOLUME till den högsta nivå som du normalt lyssnar på musik.
  1. Vrid LOUDNESS moturs till en måttlig volym.
OBS!
  • Om YPAO Volume-funktionen är aktiverad kan justering av ljudstyrka inte användas.
  • När Pure Direct används är inställningarna inaktiverade (motsvarande läget FLAT ).
  • Om ljudstyrkseffekten är för stark (eller svag) när den spelas upp med önskad volym efter att du gjort inställningarna, justera den igen.