Gør det nemmere at høre bas og diskant, selv ved lave lydstyrker (LOUDNESS)

Den sænker lydstyrken af mellemtoneområdet og giver lytteren mulighed for at nyde naturlig lyd, selv ved lave lydstyrker, ved at kompensere for den menneskelige auditive karakteristik, som gør det svært at høre bas og diskant ved lave lydstyrker.

FORSIGTIG
  • Hvis du aktiverer Pure Direct efter justering af LOUDNESS, omgår indgangssignalet loudness-justeringsfunktionen, og lydstyrken forøges pludseligt. For at beskytte dine ører og højttalerne mod skader skal du altid kontrollere tilstanden af LOUDNESS, inden du aktiverer Pure Direct, og hvis den er indstillet til nogen anden position end FLAT, skal lydstyrken sænkes.
  1. Placer LOUDNESS i FLAT-positionen.
  1. Drej VOLUME op til det maksimale niveau, som du normalt lytter til musik ved.
  1. Drej LOUDNESS mod uret til en moderat lydstyrke.
BEMÆRK
  • Hvis YPAO-lydstyrkefunktionen er aktiveret, kan loudness-justering ikke anvendes.
  • Når der anvendes Pure Direct, er indstillingerne deaktiveret (svarende til FLAT-positionen).
  • Efter indstillingerne er udført, skal du justere den igen, hvis loudness-effekten er for kraftig (eller svag), når der afspilles ved din ønskede lydstyrke.