FM-radiozenders automatisch registreren (automatisch registreren)

Deze functie registreert automatisch de FM-zenders met de sterkste ontvangst onder de voorkeuzenummers.

  1. Schakel de signaalbron over naar “TUNER”.
  1. Druk op de OPTION-toets.
  1. Selecteer “Auto Preset” met de cursortoetsen (q/w) en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen (q/w) om een voorkeuzenummer te selecteren om het automatisch registreren te laten beginnen.
  1. Druk op de ENTER-toets.
  • Het automatisch registreren begint en tijdens deze procedure wordt de melding “Searching” getoond.
  • Wanneer het automatisch registreren voltooid is, zal de melding “Finished” verschijnen en zal het menu Option automatisch worden gesloten.
OPMERKING
  • Er kunnen maximaal 40 radiozenders worden geregistreerd.
  • Druk op RETURN om het automatisch registreren te annuleren.
  • (Modellen voor het V.K., Europa en Rusland) Alleen Radio Data System-zenders worden automatisch geregistreerd met de functie Auto Preset.