Automatisk registrering af FM-radiostationer (automatisk forudindstilling)

Denne funktion registrerer automatisk FM-stationer med det kraftigste signal til forudindstillingsnumre.

  1. Skift indgangen til "TUNER".
  1. Tryk på OPTION-tasten.
  1. Vælg "Auto Preset" med piletasterne (q/w) og tryk derefter på ENTER-tasten.
  1. Brug piletasterne (q/w) til at vælge et forudindstillingsnummer for at starte den automatiske forudindstillingsprocess.
  1. Tryk på ENTER-tasten.
  • Automatisk forudindstilling begynder, og "Searching" vises under den automatiske forudindstillingsproces.
  • Når først den automatiske forudindstilling er gennemført, vises "Finished", og menuen Option lukker automatisk.
BEMÆRK
  • Der kan maksimalt registreres 40 radiostationer.
  • For at annullere automatisk forudindstilling skal du trykke på RETURN-tasten.
  • (Modeller til Storbritannien, Europa og Rusland) Den automatiske forudindstillingsfunktion registrerer kun Radio Data System-radiostationer.