Autolagre FM-radiostasjoner (Auto Preset)

Denne funksjonen lagrer automatisk FM-stasjoner med de sterkeste signalene til forhåndsinnstillingsnummer.

  1. Bytt inngangen til “TUNER”.
  1. Trykk på OPTION-knappen.
  1. Velg “Auto Preset” med piltastene (q/w) og trykk deretter på ENTER-knappen.
  1. Bruk piltastene (q/w) for å velge et forhåndsinnstillingsnummmer for å starte Auto Preset-prosessen.
  1. Trykk på ENTER-knappen.
  • Den automatiske registreringen starter, og “Searching” vises under Auto Preset-prosessen.
  • Etter at Auto Preset er fullført, vises “Finished” og Option-menyen lukkes automatisk.
MERK
  • Maksimalt 40 radiostasjoner kan lagres.
  • Hvis du vil avbryte Auto Preset, trykker du på RETURN-knappen.
  • (Modeller for Storbritannia, Europa og Russland) Kun Radio Data System-kringkastingsstasjoner registreres automatisk av Auto Preset-funksjonen.