Autoregistrera FM-radiostationer (automatiskt förinställning)

Den här funktionen registrerar automatiskt de FM-stationer som har den starkaste signalen till förvalsnummer.

  1. Växla ingång till ”TUNER”.
  1. Tryck på OPTION-knappen.
  1. Välj ”Auto Preset” med markörknapparna (q/w) och tryck sedan på ENTER-knappen.
  1. Använd markörknapparna (q/w) för att välja ett förvalsnummer för att starta den automatiska förvalsprocessen.
  1. Tryck på ENTER-knappen.
  • Automatisk förinställning börjar och ”Searching” visas under det automatiska förinställningsförfarandet.
  • När den automatiska förinställningen är klar visas ”Finished” och menyn Option stängs automatiskt.
OBS!
  • Maximalt 40 radiostationer kan registreras.
  • Tryck på RETURN-knappen för att avbryta registreringen.
  • (Modeller för Storbritannien, Europa och Ryssland) Det är bara Radio Data System-stationer som registreras automatiskt av funktionen automatisk förinställning.