Een draadloze verbinding maken met uw iPhone (WAC)

Pas de netwerkinstellingen van uw iPhone (iOS-apparaat) toe op dit product om een draadloze verbinding in te stellen.

Voor u begint met de instelling, moet u controleren dat uw iPhone is verbonden met de draadloze LAN-router (toegangspunt).

Menu Setup

Network” > “Connection” > “Wireless (Wi-Fi)

 1. Selecteer “Share Wi-Fi (iOS)” met de cursortoetsen (q/w).
 1. Terwijl de Wi-Fi-indicator knippert, moet u het Instellingen Wifi-scherm van uw iOS-apparaat openen en dit product instellen als de luidspreker voor AirPlay.
 1. Selecteer het draadloze netwerk (toegangspunt) dat wordt gedeeld met dit product.
 • Nadat de procedure voor het delen voltooid is, zal dit product automatisch verbinding maken met het geselecteerde draadloze netwerk (toegangspunt).
 • En de Wireless LAN-indicator op het voorpaneel zal oplichten.
 • Hiermee is de procedure voor het maken van een draadloze verbinding voltooid.
OPMERKING
 • De volgende instellingen worden geïnitialiseerd.
 • Netwerkinstellingen
 • Bluetooth instellingen
 • Content geregistreerd onder voorkeuzenummers (nummers van een mediaserver, internetradiozenders enz.)
 • Accountinformatie voor de diverse muziekdiensten
 • Instellingen voor herhalen/shuffle
 • Dit product kan geen verbinding maken met een draadloze LAN-router (toegangspunt) met WEP-versleuteling. Probeer in een dergelijk geval een andere verbindingsmethode.
 • Er verschijnt een waarschuwing als er een netwerkkabel is aangesloten op dit product. Koppel de netwerkkabel los voor u het product gaat bedienen.
 • Als er een wachtwoord voor AirPlay is ingesteld, moet u dit tijdelijk annuleren en verbinding maken met WAC.