Koble trådløst til med en iPhone (WAC)

Ta i bruk de trådløse nettverksinnstillingene fra en iPhone (iOS-enhet) på dette produktet for å sette opp en trådløs tilkobling.

Før du starter oppsettet, sjekk og sørg for at iPhone-en er tilkoblet den trådløse LAN-ruteren (tilgangspunktet).

Setup-menyen

Network” > “Connection” > “Wireless (Wi-Fi)

 1. Velg “Share Wi-Fi (iOS)” med piltastene (q/w).
 1. Mens Wi-Fi-indikatoren blinker, gå til Wi-Fi-innstillinger på iOS-enheten, og still inn dette produktet som AirPlay-høyttaler.
 1. Velg det trådløse nettverket (tilgangspunktet) som er delt med dette produktet.
 • Etter at delingsprosessen er fullført, kobler produktet automatisk til det valgte trådløse nettverket (tilgangspunktet).
 • Trådløst LAN-indikatoren på frontpanelet begynner å lyse.
 • Da er den trådløse tilkoblingen fullført.
MERK
 • Følgende innstillinger er initialisert.
 • Nettverksinnstillinger
 • Bluetooth-innstillinger
 • Innhold lagret i forhåndsinnstillinger (sanger fra en mediaserver, internettradiostasjoner osv.)
 • Kontoinnstillinger for ulike musikktjenester
 • Innstillinger for gjentatt avspilling / avspilling i tilfeldig rekkefølge
 • Dette produktet kan ikke koble til en trådløs LAN-ruter (tilgangspunkt) ved bruk av WEP-kryptering. I så fall, prøv en annen tilkoblingsmetode.
 • En advarsel vises hvis en nettverkskabel er koblet til produktet. Koble nettverkskabelen fra før du betjener produktet.
 • Hvis et AirPlay-passord er konfigurert, slett det midlertidig og koble til via WAC.