Udførelse af en trådløs tilslutning med din iPhone (WAC)

Anvend netværksindstillingerne for din iPhone (iOS-enhed) til dette produkt for at opsætte en trådløs tilslutning.

Inden start af opsætning skal du kontrollere og sikre dig, at din iPhone er tilsluttet til den trådløse LAN-router (adgangspunkt).

Setup-menu

"Network" > "Connection" > "Wireless (Wi-Fi)"

 1. Vælg "Share Wi-Fi (iOS)" med piletasterne (q/w).
 1. Mens Wi-Fi-indikatoren blinker, skal du gå ind på skærmen for Wi-Fi-indstillinger på din iOS-enhed og indstille dette produkt til AirPlay-højttaleren.
 1. Vælg det trådløse netværk (adgangspunkt), som deles med dette produkt.
 • Efter delebetjeningen er gennemført, vil dette produkt automatisk tilslutte til det valgte trådløse netværk (adgangspunkt).
 • Trådløst LAN-indikatoren vil desuden lyse på frontpanelet.
 • Dette gennemfører den trådløse tilslutningsproces.
BEMÆRK
 • Følgende indstillinger initialiseres.
 • Netværksindstillinger
 • Bluetooth-indstillinger
 • Indhold, som er registreret til forudindstillinger (sange fra en medieserver, internetradiostationer osv.)
 • Kontooplysninger for de forskellige musiktjenester
 • Indstillinger for gentag afspilning/afspilning i vilkårlig rækkefølge
 • Dette produkt kan ikke tilslutte til en trådløs LAN-router (adgangspunkt) vha. WEP-krypteringsmetoden. I sådan et tilfælde skal du prøve en anden tilslutningsmetode.
 • Der vises en advarselsmeddelelse, hvis der er tilsluttet et netværkskabel til dette produkt. Frakobl netværkskablet inden betjening af produktet.
 • Hvis der er indstillet en AirPlay-adgangskode, skal du annullere den midlertidigt og tilslutte vha. WAC.