Valg af en indgangskilde

For at afspille musik skal du vælge den ønskede indgangskilde.

 1. Tænd for en ekstern enhed.
 1. Tryk på en tast til valg af indgangskilde for at vælge en indgangskilde.
 • Vælger indgangskilden fra følgende.
 • PHONO-tast: lyd fra pladespiller indsendt via PHONO-stikkene.
 • LINE 1/2 taster: lyd indsendt via LINE 1/2-stikkene.
 • TV-tast: ARC-kompatibel tv-lydindgang via TV [ARC]-porten.
 • CD-tast: lyd indsendt via CD-stikkene.
 • USB DAC-tast: computerlyd indsendt via USB-porten.
 • OPT 1/2 taster: lyd indsendt via OPTICAL 1/2-stikkene.
 • COAX-tast: lyd indsendt via COAXIAL-stikkene.
 • TUNER-tast: lyd fra en radiostation.
 • BLUETOOTH-tast: lyd fra en enhed, som fx en smartphone, tilsluttet via Bluetooth.
 • NET-tast: lyd indsendt via NETWORK-stikket eller trådløst.
 1. Betjen en ekstern enhed for at starte afspilning, eller vælg en radiostation med dette produkt.
BEMÆRK
 • Du kan også dreje på INPUT på frontpanelet for at vælge indgangskilden.
 • For oplysninger om betjening af din eksterne enhed skal du se dens betjeningsvejledning.