Val av ingångskälla

Om du vill spela upp musik väljer du önskad ingångskälla.

 1. Slå på externa apparater.
 1. Tryck på en knapp för val av ingångskälla för att välja en ingångskälla.
 • Väljer inmatningskällan bland följande.
 • PHONO-knapp: ljud från skivspelare (spelare) matas in via PHONO-jacken.
 • LINE 1/2-knapparna: ljud matas in via LINE 1/2-jacken.
 • TV-knapp: ARC-kompatibel Tv-ljud inmatning via TV [ARC] -porten.
 • CD-knapp: ljud matas in via CD-jacken.
 • USB DAC-knapp: dator ljud matas in via USB-porten.
 • OPT 1/2-knapparna: ljud matas in via OPTICAL 1/2-jacken.
 • COAX-knapp: ljud matas in via COAXIAL-jacken.
 • TUNER-knapp: ljud från en radiostation.
 • BLUETOOTH-knapp: ljud från en enhet, t.ex. en a smarttelefon, som är ansluten via Bluetooth.
 • NET-knapp: ljud matas in via NETWORK-jacken eller trådlöst.
 1. Använd en extern apparat för att starta uppspelning eller välj en radiostation med den här produkten.
OBS!
 • Du kan också vrida INPUT på frontpanelen för att välja ingångskälla.
 • Information om hur du använder den externa enheten finns i dess bruksanvisning.