Velge en inngangskilde

Velg den ønskede inngangskilden for å spille av musikk.

 1. Slå PÅ en ekstern enhet.
 1. Trykk på en valgknapp for inngangskilde for å velge en inngangskilde.
 • Velger inngangskilden blant følgende.
 • PHONO-knapp: lyd fra platespiller via PHONO-kontaktene.
 • LINE 1/2-knappene: lyd inn via LINE 1/2-kontaktene.
 • TV-knapp: ARC-kompatibel TV-lyd inn via TV [ARC]-porten.
 • CD-knapp: lyd inn via CD-kontaktene.
 • USB DAC-knapp: lyd inn fra datamaskinen via USB-porten.
 • OPT 1/2-knappene: lyd inn via OPTICAL 1/2-kontaktene.
 • COAX-knapp: lyd inn via COAXIAL-kontaktene.
 • TUNER-knapp: lyd fra en radiostasjon.
 • BLUETOOTH-knapp: lyd fra en enhet, som for eksempel en smarttelefon, tilkoblet via Bluetooth.
 • NET-knapp: lyd via NETWORK-kontakten eller trådløst.
 1. Betjen en ekstern enhet for å starte avspilling, eller velg en radiostasjon med dette produktet.
MERK
 • Du kan også vri INPUT på frontpanelet for å velge inngangskilden.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om betjening av den eksterne enheten, se i brukerhåndboken for den.