Valg en radiostation

Du kan anvende dette produkts indbyggede tuner til at lytte til radioen.

  1. Skift indgangen til "TUNER".
  • Den aktuelt valgte frekvens vises på frontdisplayet.
  1. Tryk på TUNER-tasten for at skifte til det næste bånd for modtagelse.
  • FM/AM (Modeller til USA, Canada, Kina, Korea, Asien og Taiwan)
  • DAB/FM (Modeller til Storbritannien, Europa, Rusland og Australien)
  1. Vælg en radiostation.
  • For at angive en frekvens og vælge en radiostation skal du trykke gentagne gange på piletasterne (e/r). Du kan også søge efter stationer automatisk vha. langt tryk på piletasterne (e/r).
  • For at vælge en registreret radiostation skal du trykke på PRESET-tasten og derefter vælge det ønskede forudindstillingsnummer. For at gå tilbage til valg af stationer via frekvens skal du trykke på RETURN-tasten.
BEMÆRK
  • Tilstanden for FM-radiomodtagelse (stereo/mono) kan indstilles via "FM Mode" i menuen Option. Når modtagelse af en FM-radio er ustabil, kan det muligvis hjælpe at skifte til monomodtagelse.
  • Du kan kontrollere modtagestyrken på hver DAB-kanaletiket. Vælg "Tune AID" i menuen Option.