Virran PÄÄLLE kytkeminen

Kytke laite PÄÄLLE.

  1. Paina etulevyn z-(virta)kytkintä.
  • Virta menee PÄÄLLE, ja virran merkkivalo syttyy.
  1. Kun seuraava viesti näkyy etunäytössä, paina etulevyn RETURN-painiketta.
  • Kun yhdistät tämän laitteen reitittimeen verkkokaapelilla (langallinen yhteys), tämä toiminto ohitetaan.
  • Saattaa kestää 30 sekuntia viestin näkymiseen. Osio, joka on merkitty ”*”, vaihtelee laitteesta riippuen.
”Langaton WAC”-näyttö
  • The WAC (Wireless Accessory Configuration)-toimintoa käytetään soveltamaan iOS-laitteen langattomia asetuksia toiseen laitteeseen ja yhdistämään langattomasti verkkoon. Verkkoon liittämisen vaiheet käyttämällä MusicCast Controller on selitetty kappaleessa ”VALMISTELU”. WAC:n peruuttaminen on selitetty tässä.
  • WAC-viesti näkyy, kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa ja sen jälkeen, kun se on alustettu.
HUOM!
  • Kestää useita sekunteja virran PÄÄLLE kytkemisestä audion toistamiseen saakka.
  • Virran POIS kytkemisen jälkeen älä yritä kytkeä sitä PÄÄLLE uudestaan vähintään 10 sekuntiin. Se saattaa aiheuttaa jonkin verran kohinaa.

Virran käyttö kauko-ohjaimella

Kun etulevyn z-(virta)kytkin on PÄÄLLÄ, laite vaihtaa PÄÄLLÄ/valmiustilojen välillä joka kerta, kun kauko-ohjaimen z-(virta) painiketta painetaan.

HUOM!
  • Kun laitteen virta on valmiustilassa, kytkeäksi virran PÄÄLLE käyttämättä kauko-ohjainta paina z-(virta)kytkintä kytkeäksesi sen POIS PÄÄLTÄ hetkellisesti, ja sen jälkeen paina sitä uudelleen kytkeäksesi sen PÄÄLLE uudelleen.