Slå PÅ strømmen

Slå PÅ produktet.

  1. Trykk på z strømbryteren på frontpanelet.
  • Strømmen slås PÅ, og strømindikatoren lyser.
  1. Når følgende melding vises på frontpanelet, trykker du på RETURN på frontpanelet.
  • Hvis du kobler dette produktet til ruteren med en nettverkskabel (kablet tilkobling), hoppes dette over.
  • Det kan ta ca. 30 sekunder før meldingen vises. Delen merket med “*” varierer avhengig av enheten.
“Trådløst WAC”-visning
  • WAC (Wireless Accessory Configuration – konfigurasjon av trådløst tilbehør)-funksjonen er for å ta i bruk de trådløse innstillingene fra en iOS-enhet på en annen enhet for å koble trådløst til nettverket. Fremgangsmåten for tilkobling til et nettverk ved bruk av MusicCast Controller forklares i kapittelet “FORBEREDELSER”. Derfor forklares hvordan du avbryter WAC her.
  • WAC-meldingen vises første gang du bruker produktet etter at det er initialisert.
MERK
  • Det tar flere sekunder fra du slår PÅ strømmen til lyd spilles av.
  • Etter at du har slått AV strømmen, bør du unngå å slå den PÅ igjen i minst ti sekunder. Det kan føre til støy.

Betjening av strøm med fjernkontrollen

Når z strømbryteren på frontpanelet er PÅ, skifter produktet mellom PÅ/Standby hver gang z strømknappen på fjernkontrollen trykkes.

MERK
  • Når strømmen for produktet er i standby, og du vil slå strømmen PÅ uten å bruke fjernkontrollen, trykk på z strømbryteren for å slå det AV midlertidig, og trykk igjen for å slå det PÅ igjen.