Velge en radiostasjon

Du kan bruke produktets innebygde radiomottaker til å lytte til radio.

  1. Bytt inngangen til “TUNER”.
  • Den nåværende valgte frekvensen vises på frontdisplayet.
  1. Trykk på TUNER-knappen for å skifte til neste mottakerbånd.
  • FM/AM (Modeller for USA, Canada, Kina, Korea, Asia og Taiwan)
  • DAB/FM (Modeller for Storbritannia, Europa, Russland og Australia)
  1. Velge en radiostasjon.
  • Hvis du vil spesifisere en frekvens og velge en radiostasjon, trykker du gjentatte ganger på piltastene (e/r). Du kan også søke etter stasjoner automatisk ved å trykke lenge på piltastene (e/r).
  • Hvis du vil velge en registrert radiostasjon, trykker du på PRESET-knappen for å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummeret. Hvis du vil gå tilbake til å velge stasjoner via frekvens, trykker du på RETURN-knappen.
MERK
  • FM-radiomottaksmodusen (stereo/mono) kan stilles inn via “FM Mode” i Option-menyen. Hvis mottak av en FM-radiostasjon er ustabil, kan det hjelpe å bytte til monomottak.
  • Du kan sjekke mottaksstyrken for hver enkelt DAB-kanaletikett. Velg “Tune AID” i Option-menyen.