Indstilling af subwooferens fase

Indstiller fase af subwooferen. Hvis baslyden mangler eller er uklar, skal du ændre subwooferens fase.

Opsætningsmenu

Speaker” > “Configuration” > “Subwoofer Phase

Indstillinger

Normal

Vender ikke subwooferens fase.

Reverse

Vender subwooferens fase.

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når “Subwoofer” er indstillet til “None”. For detaljer om “Subwoofer” i menuen “Setup” se følgende: