Indstilling af brug af Virtual CINEMA FRONT

Vælger, om du vil bruge Virtual CINEMA FRONT.

BEMÆRK
  • Vælg kun “On” når du bruger Virtual CINEMA FRONT-konfigurationen. For detaljer, se følgende:

Opsætningsmenu

Speaker” > “Configuration” > “Virtual CINEMA FRONT

Indstillinger

Off

Deaktiverer Virtual CINEMA FRONT

On

Aktiverer Virtual CINEMA FRONT

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når “Surround” er sat til “None”. For detaljer om “Surround” i menuen “Setup” se følgende: