Indstilling af equalizeren

Vælger den type equalizer, der skal bruges, og justerer tonen.

Opsætningsmenu

Speaker” > “Equalizer” > “EQ Select

Indstillinger

PEQ

Gælder parametriske equalizerværdier opnået ved YPAO-måling.

GEQ

Vælg denne indstilling, når du vil indstille equalizeren manuelt.

Off

Bruger ikke equalizeren.

Når du vælger “GEQ

  1. Brug piletasterne til at vælge “Channel” og for at vælge den ønskede højttalerkanal.
  1. Brug piletasterne for at vælge det ønskede bånd (frekvens) og justere forstærkningen.
  • Indstillingsinterval
  • -6,0 dB til +6,0 dB
  1. Tryk på SETUP.
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • Prøvetoneoutputtet hjælper dig med at justere equalizeren, mens du bekræfter effekten. For detaljer, se følgende:
  • PEQ” er kun tilgængelig når YPAO er udført. For flere oplysninger om YPAO, se følgende: