Zone A- ja Zone B-huoneen äänenvoimakkuuserojen tasaaminen

Jos äänenvoimakkuuden ero Zone A/B-huoneiden välillä on häiritsevän suuri, korjaa tällä toiminnolla Zone B-huoneen äänenvoimakkuutta.

HUOM!
Liu’uta valikkotoiminnoissa Zone-kytkin kohtaan “ZONE A”.
  1. Paina OPTION.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Volume Trim” ja paina ENTER.
  1. Valitse -nuolinäppäimillä valitse ”ZoneB Trim” ja säädä asetus.
  • Säätöalue
  • -10,0 dB - +10,0 dB (tarkkuus 0,5 dB)
  1. Paina OPTION.
  • Nyt asetukset on tehty.
HUOM!
  • Tämä asetus ei vaikuta, jos ”ZoneB Volume-asetuskohdassa ”Setup” -valikossa on asetus ”Async.”. Katso seuraavasta lisätietoja: