Zone B -huoneen äänenvoimakkuuden säätö erikseen

Voit säätää äänenvoimakkuutta erikseen Zone B-huoneelle kaukosäätimellä.

HUOM!
Siirrä valikkotoiminnoissa Zone-kytkin kohtaan ”ZONE A”.
  1. Paina SETUP.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Sound” ja paina ENTER.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Volume” ja paina ENTER.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”ZoneB Volume”.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Async.” ja paina ENTER.
HUOM!
Kun ”ZoneB Volume”-asetuskohdassa on asetus ”Async.”, Zone B-äänenvoimakkuudeksi valikoituu väliaikaisesti -40 dB.
  1. Paina SETUP.
  1. Liu’uta Zone-kytkin kohtaan ”ZONE B”.
  1. Säädä Zone B-huoneen äänenvoimakkuus painamalla VOLUME-painiketta.
HUOM!
  • Mykistä Zone B-huoneen äänentoisto painamalla MUTE.