Rettelse af lydstyrken mellem zone A og zone B

Hvis du bliver generet af lydforskellen mellem Zone A/B, skal du udføre følgende procedure for at justere lydstyrken for Zone B.

BEMÆRK
Skub Zone kontakten til “ZONE A” i menuen.
  1. Tryk på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge “Volume Trim” og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge “ZoneB Trim” og juster indstillingen.
  • Indstillingsinterval
  • -10,0 dB til +10,0 dB (0,5 dB trin)
  1. Tryk på OPTION.
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke effektiv, når “ZoneB Volume” i menuen “Setup”er indstillet til “Async.”. For detaljer, se følgende: