Betjening av Zone B

Grunnleggende prosedyre for å spille av musikk i Zone B er som følger.

  1. Skyv Zone-bryteren til "ZONE B".
  1. Trykk på z (mottakerens strøm).
  • Hver gang du trykker på knappen slås lydutgangen til ZONE B på eller av.
  1. Bruk inngangsvalgknappene for å velge en inngangskilde.
MERK
Den samme inngangskilden brukes til både Zone A og Zone B.
  1. Start avspilling på den eksterne enheten eller velg en radiostasjon.