Koble til Zone B-høyttalere

Koble enheten som skal brukes i Zone B til apparatet.

MERKNAD
  • Fjern apparatets strømkabel fra vegguttaket før du kobler til høyttalere.
  • Sørg for at de avisolerte ledningene på høyttalerkablene ikke berører hverandre eller kommer i kontakt med apparatets metalldeler. Det kan skade apparatet eller høyttalerne. Hvis høyttalerkabler kortsluttes, vil “Check SP Wires” vises på frontdisplayet når apparatet slås på.

Koble høyttalerne som er plassert i Zone B til apparatet med høyttalerkabler.

For å bruke SURROUND/BI-AMP/ZONE B terminalene for Zone B-høyttalerne, sett “Power Amp Assign” i “Setup”-menyen til “Zone B” etter at strømkablene er plugget inn i et vegguttak. For mer informasjon, se følgende:

MERK
  • Følgende høyttalere kan ikke være tilkoblet samtidig.
  • Zone B-høyttalere
  • Bi-amp-høyttalere