Spille av musikk i flere rom

Funksjonen Zone A/B lar deg spille av en inngangskilde i rommet der apparatet er installert (Zone A) og i et annet rom (Zone B).

Du kan for eksempel skru på Zone A (skru av Zone B) når du er i stua, og skru på Zone B (skru av Zone A) når du er i hjemmekontoret. Du kan også skru på begge soner når du vil lytte til den sammen musikkilden i de to rommene samtidig.

MERK
  • Multikanalskilder mikses ned til 2-kanals og sendes ut til Zone B.
  • Den samme inngangskilden brukes til både Zone A og Zone B.
  • Som standard endres volumet for Zone B sammen med volumet for Zone A. Hvis det er volumforskjell mellom Zone A/B, kan du korrigere dette, og du kan også justere volumet for Zone B separat. For mer informasjon, se følgende:
  • Du kan automatisk aktivere/deaktivere lydutgangen til Zone A/B i forbindelse med et scenevalg. For mer informasjon, se følgende: