Justere volumet for Zone B separat

Du kan foreta separat justering av volumet for Zone B med fjernkontrollen.

MERK
Skyv Zone-bryteren til “ZONE A” i menybetjening.
  1. Trykk på SETUP.
  1. Bruk markørtastene for å velge “Sound” og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene for å velge “Volume” og trykk på ENTER.
  1. Bruk markørtastene for å velge “ZoneB Volume”.
  1. Bruk markørtastene for å velge “Async.” og trykk på ENTER.
MERK
Når “ZoneB-volumet er satt til “Async.”, settes volumet for Zone B midlertidig til -40 dB.
  1. Trykk på SETUP.
  1. Skyv Zone-bryteren til “ZONE B”.
  1. Trykk på VOLUME for å justere volumet for Zone B.
MERK
  • Hvis du vil dempe lydutgangen til Zone B, trykk på MUTE.