Velge surround-dekoderen som brukes i programmet

Velger en surround-dekoder som skal brukes.

MERK
  • For mer informasjon om "Program" i "Option"-menyen, se følgende:

Option-meny

"DSP/Surround" > "Sur.Decode"

Innstillinger

DPL Movie

Bruker Dolby Pro Logic II-dekoderen som egner seg for filmer.

DPL Music

Bruker Dolby Pro Logic II-dekoderen som egner seg for musikk.

DPL Game

Bruker Dolby Pro Logic II-dekoderen som egner seg for spill.

Neo:6 Cinema

Bruker DTS Neo: 6 dekodere som egner seg for filmer.

Neo:6 Music

Bruker DTS Neo: 6 dekodere som egner seg for musikk.

MERK
  • For mer informasjon hver enkel dekoder, se følgende:
  • Du kan justere parametrene for surround-dekoder i “DSP Parameter” i “Setup”-menyen. For mer informasjon, se følgende: