Zone B-luidsprekers aansluiten

Sluit het apparaat dat wordt gebruikt in Zone B aan op het toestel.

LET OP
  • Haal het netsnoer van het toestel uit het stopcontact voordat u de luidsprekers aansluit.
  • Zorg dat de blootliggende draden van de luidsprekerkabel elkaar niet aanraken en niet in contact komt met de metalen onderdelen van het toestel. Hierdoor kunnen het toestel of de luidsprekers beschadigd raken. Als de luidsprekerkabels kortsluiting veroorzaken, wordt “Check SP Wires” op de display op het voorpaneel weergegeven wanneer het toestel wordt ingeschakeld.

Sluit de luidsprekers die in Zone B geplaatst zijn met behulp van luidsprekerkabels aan op het toestel.

Als u de SURROUND/BI-AMP/ZONE B-aansluitingen wilt gebruiken voor de Zone B-luidsprekers, dan moet u “Power Amp Assign” in het menu “Setup” instellen op “Zone B” nadat u het netsnoer op een stopcontact hebt aangesloten. Zie voor details:

OPMERKING
  • De volgende luidsprekers kunnen niet tegelijkertijd worden aangesloten.
  • Zone B-luidsprekers
  • Bi-ampluidsprekers