Het volume voor Zone B apart aanpassen

U kunt het volume voor Zone B apart instellen met de afstandsbediening.

OPMERKING
Schuif de Zone-schakelaar naar “ZONE A” bij menubediening.
  1. Druk op SETUP.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Sound” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Volume” te selecteren en druk dan op ENTER.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “ZoneB Volume” te selecteren.
  1. Gebruik de cursortoetsen om “Async.” te selecteren en druk dan op ENTER.
OPMERKING
Als “ZoneB Volume” is ingesteld op “Async.”, wordt het volume voor Zone B tijdelijk ingesteld op -40 dB.
  1. Druk op SETUP.
  1. Schuif de Zone-schakelaar naar “ZONE B”.
  1. Druk op VOLUME om het volume voor Zone B aan te passen.
OPMERKING
  • Druk op MUTE om de audioweergave voor Zone B te dempen.