Tilslutning af Zone B højttalere

Tilslut den enhed, der vil blive brugt i Zone B til enheden.

OBS!
  • Fjern enhedens strømkabel fra stikkontakten inden tilslutning af højttalerne.
  • Sørg for, at højttalerkablets blottede ledninger ikke berører hinanden eller kommer i kontakt med enhedens metaldele. Dette kan beskadige enheden eller højttalerne. Hvis højttalerkablerne kortslutter, vises “Check SP Wires” på frontdisplayet, når enheden tændes.

Tilslut højttalerne placeret i Zone B til enheden med højttalerkabler.

For at benytte SURROUND/BI-AMP/ZONE B B-terminalerne til Zone B-højttalere, skal du indstille “Power Amp Assign” i menuen “Setup” til “Zone B” efter tilslutning af strømkabel til en stikkontakt. For detaljer, se følgende:

BEMÆRK
  • De følgende højttalere kan være tilsluttet samtidig.
  • Zone B højttalere
  • Bi-amp højttalere